Parag Khanna

       

https://www.pericopidieconomia.info/2020/01/12/economia-di-mercato-khanna/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/01/13/stato-khanna/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/01/14/stato-khanna-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/01/19/stato-khanna-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/01/25/stato-khanna-4/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/02/04/economia-di-mercato-khanna-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/01/31/geoeconomia-khanna/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/02/09/geoeconomia-khanna-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/02/16/geoeconomia-khanna-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/02/23/geoeconomia-khanna-4/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/03/12/geoeconomia-khanna-5/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/03/22/geoeconomia-khanna-6/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/04/06/geoeconomia-khanna-7/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/04/22/geoeconomia-khanna-8/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/05/02/geoeconomia-khanna-9/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/05/20/geoeconomia-khanna-10/
https://www.pericopidieconomia.info/2020/11/17/geoeconomia-khanna-11/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/10/15/economia-di-mercato-khanna-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/11/29/green-new-deal-khanna/
https//www.pericopidieconomia.info/2022/05/16/societa-khanna/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/07/13/geoeconomia-khanna-12/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/09/11/green-new-deal-khanna-2/ https://www.pericopidieconomia.info/2022/10/02/societa-khanna-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/10/08/populismo-khanna/ https://www.pericopidieconomia.info/2022/11/06/societa-khanna-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/12/03/europa-khanna/
https://www.pericopidieconomia.info/2023/01/09/societa-khanna-5/
https://www.pericopidieconomia.info/2023/02/12/societa-khanna-6/
https://www.pericopidieconomia.info/2023/12/31/societa-khanna-7/